UNIX user history file na een su commando.

v.kolmer | 1 March, 2011 in Unix | Comments (0)

Hoe vaak gebeurd het niet dat je op een unix prompt aan het werk bent en wanneer je het laatst uitgevoerde statement wil terug halen dat je in eens het statement van je collega voor je neus hebt staan.

Bij mij helaas te vaak (tot zelfs een rm commando, ik zag het gelukkig net op tijd).

De history file is normaliter user afhankelijke en dat werkt voor een account zoals oracle:dba niet optimaal als er meerdere beheerders onder dit account werken.
Na een su command naar de oracle:dba user zou het handig zijn dat ik van uit het account waar ik uit kom een eigen unieke history file zou hebben.

Dit is gelukkig wel te realiseren.

in de .profile van de gezamelijke user (in mijn geval de gebruiker “oracle” ) kan men de volgende regels toe voegen.


export HISTSIZE=3000
export HISTFILESIZE=5000
export HISTFILE=~/.user_hist-$(who am i | awk '{print $1}';exit)

Deze 3 regels dienen bovenaan in de .profile opgenomen te worden, voordat er iets anders in de default history file weggeschreven wordt.

Als ik nu van uit de user vincent een su commando uitvoer waarmee ik de user oracle wordt heb ik een eigen history file in de vorm van .user_hist-vincent, deze history file wordt geplaatst in de home dir van de user oracle in dit geval.

vincent@linux1:/home/vincent $  sudo su - oracle
oracle@linux1:/home/oracle $ ls -la
drwxr-xr-x    5 oracle      dba         4096 Mar  1 10:45 .
drwxr-xr-x  136 oracle      dba         8192 Jan 31 15:33 ..
drwxr-xr-x    3 oracle      dba          256 Feb 14 18:09 .java
-rwxr-----    1 oracle      dba          364 Mar  1 10:44 .profile
-rw-------    1 oracle      dba         5456 Mar  1 10:44 .sh_history
-rw-------    1 oracle      dba           28 Mar  1 10:45 .user_hist-vincent

ik zou zeggen doe er je voordeel mee.

 


10053 trace file viewer

v.kolmer | 18 May, 2010 in Diversen | Comments (0)

Een collega (Robert van der Ende) waar ik bij de gemeente Groningen mee samen werk heeft in een vorig leven bij atos met Hans-Peter Sloot een viewer geschreven voor 10053 trace files.

Ze hebben het programma gedeeld met Jonathan Lewis en deze heeft het op zijn blog gepost en download-able gemaakt.

Dit programma maakt het lezen door de 10053 tracefiles een stuk overzichtelijker.

Hier de link naar het artikel op de Oracle scratchpad website.


Geen Unzip maar wel een JDK

v.kolmer | 22 December, 2009 in Diversen | Comments (0)

Tags: ,

Het komt nog wel eens voor dat ik op een AIX systeem aan t werk ben waar niet de volledige tooling geinstalleerd is.
En als gevolg hiervan mis ik soms het unzip commando.

Op AIX is gelukkig wel “bijna” altijd een jdk geinstalleerd.

In de Java home staat de jar binary.
Met behulp van deze binary is het ook mogelijk om files te unzippen.

Door middel van onderstaand commando is het in die gevallen toch mogelijk om te unzippen.

oracle@testm1> jar -xvf unzip-dit-eens.zip


[DBCONSOLE emagent.trc] vpxoci: OCI Error — ErrorCode(1722): ORA-01722: invalid number

v.kolmer | 12 October, 2009 in dbconsole | Comments (0)

Tags:

Bij het opstarten van een dbconsole op Oracle 10.2.0 een AIX omgeving kwam ik onderstaande problemen tegen.

In de log file emagent.trc werd het volgende weg geschreven.

2006-05-17 08:36:05 Thread-22948 ERROR fetchlets.sql:
ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error
ORA-06512: at line 42
2006-05-17 08:36:05 Thread-22948 ERROR engine:
[oracle_database,epit1rbg.germany.os,mgmt_sql_plan] : nmeegd_GetMetricData failed :
ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error
ORA-06512: at line 42
2006-05-17 08:36:05 Thread-22948 WARN collector: Error exit. Error message:
ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error
ORA-06512: at line 42
2006-05-17 08:50:03 Thread-23076 WARN vpxoci: OCI Error -- ErrorCode(1722):
ORA-01722: invalid number

Het lijkt er op dat door dat de database met een NLS_NUMERIC_CHARACTERS =  ‘,. ‘ werkt deze fout onstaat.
Voor de dbconsole zou dit NLS_NUMERIC_CHARACTERS = ‘., ‘ moeten zijn.

Om het probleem te verivieeren kan men het volgende commando uitvoeren.

1. verbind via sqlplus met de databse waar het probleem zich voordoet.

2. Voor onderstaande query uit.

SQL> select to_number('123.45') from dual;

Als dit resulteerd in een ORA-1722 error dan is dit ook de oorzaak van bovenstaande fout meldingen in de emagent.trc.

Voor het starten van de dbconsole moet op AIX nivo de NLS_NUMERIC_CHARACTERS gezet worden.

dit kan door het volgende commando.

$ export NLS_NUMERIC_CHARACTERS ='.,'


ORA-0000

v.kolmer | 30 July, 2009 in ORA-,ORA-00000 | Comments (2)

Door een discussie over het nut van Certificering kwamen we op de vraag wat is ORA-00001 (natuurlijk een : unique constraint (string.string) violated) daarna kwamen we op de ORA-00000.

Waar ik nog steeds niet uit ben voor mijn gevoel.
Volgens de Handleiding van Oracle 11g valt de ORA-00000 onder de error messages,

Maar de defenitie van de Melding is “ORA-00000: normal, successful completion”

Dan komt bij mij de vraag : Wat is hier de fout aan? en dus waarom staat dit onder de Error Messages.

Na wat zoek werk heb ik gevonden dat dit terug te leiden is tot de SQLstate berichten die voort koment uit de SQL92 standaarden.

Hier in zijn de termen SQLstate en 0000 als normal completion terug te vinden.

Ik vermoed zelfs dat dit terug te dateren is tot in de Jaren 70 waarin de beginsellen van de Oracle RDBMS zoals wij die heden ten dagen kennen ontwikkeld zijn. Dit is waarschijnlijk indertijd een SQLstate melding is geweest en nu is deze melding een ORA melding geworden in de “moderne” versies.

Ook in de Huidige hanleidingen van 11g is deze 00000 melding nog te herleiden naar een SQLSTATE melding.

Pro*C/C++ Programmer’s Guide

SQL*Module for Ada Programmer’s Guide

Pro*COBOL® Programmer’s Guide

Programmer’s Guide to the Oracle Precompilers

Dit verklaart wellicht hoe men op de keuze is gekomen van de 00000 normal completion maar des ondanks blijft het een melding en geen Error in mijn ogen.

Nu zou ik graag willen weten waneer de ORA- Meldingen geintroduceerd zijn ik kan ze terig herleiden tot de Oracle 7 handledingen die online te vinden zijn.

Wie o Wie heeft er handleidingen van Oracle 6 en of eerder?
Ik zou hier graag een antwoord op hebben op waneer deze ORA meldingen geintroduceerd zijn.


Nieuwe studie boeken

v.kolmer | 29 July, 2009 in Diversen | Comments (0)

Tags:

deze boeken heb ik onlangs aangeschaft, als ik ze uitgelezen heb zal ik waarschijnlijk wel het een en het ander over de inhoud posten.
boeken

tot die tijd zal ik druk zijn met lezen,lezen en lezen.


Leven als een database administrator.

v.kolmer | in humor | Comments (0)

Tags:

Ik kwam onderstaande qoutes tegen op bash.org

#645921 +(743) [X]

SeanM: Go ahead and try it – just back up the database first.
PaulN: I am pretty confident everything will just work.
SeanM: That is the tech equivalent of “hey guys watch this!”

#74578

<b1u3> we got this admin dance that never fails to eventually resurrect a crashed database server


Hello world!

v.kolmer | in Diversen | Comments (0)

Dit is het eerste artikel op dbdewd.com.

Op dit weblog zullen diverse dingen voorbij komen die direct of indirect een relatie hebben tot mijn dagelijks werk als Oracle database administrator